Chân dung nhạc sỹ TRẦN LONG ẨN

By Đinh Quang Tỉnh


Chân dung nhạc sỹ TRẦN LONG ẨN
Tranh sơn dầu của Đinh Quang Tỉnh - (BQ.TG)

More...

Chân dung nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG

By Đinh Quang Tỉnh


Chân dung nhà văn NGUYỄN QUANG SÁNG
Tranh sơn dầu của Đinh Quang Tỉnh (BQ.TG)

More...

Chân dung Họa sĩ NGUYỄN GIA TRÍ (B2)

By Đinh Quang Tỉnh

 


Chân dung Họa sỹ NGUYỄN GIA TRÍ 
Tranh sơn dầu của Đinh Quang Tỉnh  (BQ.TG)

More...

Chân dung Nhà thơ VÕ VĂN TRỰC

By Đinh Quang Tỉnh

CHÂN DUNG NHÀ THƠ VÕ VĂN TRỰC

tranh chân dung

More...

Chân dung Nhà thơ PHẠM TIẾN DUẬT

By Đinh Quang Tỉnh


CHÂN DUNG NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT

tranh chân dung

More...

Chân dung Nhà thơ - Nhạc sĩ NGUYỄN TRỌNG TẠO

By Đinh Quang Tỉnh

CHÂN DUNG NHÀ THƠ NHẠC SĨ NGUYỄN TRỌNG TẠO

tranh chân dung  

More...

LÀNG VŨ ĐẠI NGÀY ẤY; Chân dung Nhà văn NAM CAO

By Đinh Quang Tỉnh
CHÍ PHÈO - THỊ NỞ  
NHÀ VĂN NAM CAO


Gia đình và bạn bè chụp ảnh chung với tác giả Đinh Quang Tỉnh tại triển lãm "Nam Cao"

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2286','lekqm7aikheu4ir1nep2hstc94','0','Guest','0','54.81.150.27','2018-09-26 08:08:48','/ac3864/tranh-chan-dung.html')